top of page
senior-woman-holding-asthma-inhaler.jpg

מחלות מקצוע

מחלת מקצוע היא מחלה שנגרמה עקב העבודה ומאופיינת בכך שהתנאים במקום העבודה סייעו באופן משמעותי להופעתה. חלק מהמחלות המוכרות כפגיעה בעבודה מופיעות ברשימת התקנות של הביטוח הלאומי (כגון: ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש, סרטן העור עקב חשיפה לשמש, צרידות כרונית למורים, חשיפה לחומרים כימיים או רעילים ועוד). ישנן מחלות שאינן מופיעות ברשימה של ביטוח לאומי אך יכולות גם הן להיות מוכרות כמחלות מקצוע לפי הלכת המיקרוטראומה כמו למשל: פגיעה בגב או צוואר כתוצאה מנהיגה ממושכת בכבישים משובשים, פגיעה בכפות ידיים מסוג תסמונת תעלה קרפאלית לעובדים עם כלים רוטטים והפעלת לחץ על כפות הידיים, פגיעה בעיניים כתוצאה מחשיפה לעשן או שמש ועוד'.

במקרים בהם רוצים להגיש תביעה לביטוח לאומי בגין מחלת מקצוע נדרש תחילה להוכיח קשר עובדתי בין אופי העבודה לפגיעה ולאחר מכן להוכיח קשר סיבתי רפואי. 

אם אתם סבורים כי הנזק הרפואי ממנו אתם סובלים התפתח בעקבות אופי העבודה שלכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ואנחנו יחד עם מומחים מטעמנו נסייע לכם להבין באם מדובר במחלת מקצוע או בפגיעה לפי הלכת המיקרוטראומה וכיצד יש לממש את זכויותיכם לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת הגשת תביעה להכרה בפגיעה כמחלת מקצוע.

bottom of page