top of page
office-with-documents-money-accounts.jpg

פטור ממס הכנסה

אדם שחלה או נפגע, עשוי להיות זכאי לפטור מלא מתשלום מס הכנסה. פטור מתשלום מס הכנסה ניתן גם לבעלי נכות רפואית במטרה לעודדם להמשיך לעבוד על אף מצבם הרפואי.

מי זכאי?

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה אם יש לו הכנסה החייבת במס כמובן כאשר דרגת נכותו היא בשיעור של 100% בגין ליקוי בודד או בשיעור של למעלה מ-89% בגין מספר ליקויים על פי חישוב משוקלל.

בנוסף לכל, חשוב לשים לב כי לאדם תהיה זכאות לפטור מס, רק אם הועדה הרפואית קבעה לו נכות רפואית קבועה או לתקופה העולה על 184 יום (כלומר חצי שנה). לכן, מי שתקופת נכותו היא פחות מחצי שנה, לא יהיה זכאי לפטור גם אם שיעור נכותו עומד בקריטריון הנדרש.

תנאי נוסף לקבלת הפטור הוא היותו של התובע בעל נכות אשר הוכרה מכוח מהחוקים הללו:

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל)

 • חוק נכי המלחמה בנאצים

 • חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר)

 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת

 • חוק הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה או נכות כללית, מחלות מקצוע, ילד נכה או פגיעה במהלך התנדבות)

לכן חשוב לברר ולבחון (רצוי באמצעות סיוע משפטי) כי הנכם עומדים בקריטריונים
הרלוונטיים של הגשת פטור ממס הכנסה בגין נכות על פי החקיקה הרלוונטית.

כאשר מדובר במספר בעיות רפואיות, החישוב נעשה בדרך של שקלול אחוזי הנכות הנובעים מכל בעיה. בדרך  כלל, כאשר הבעיות הן באיברים זוגיים (שתי ידיים, שתי רגליים וכו') – שיטת החישוב תהיה חיבור ולא שקלול. כיום ניתן לבצע כל חישוב בנושא באמצעות מחשבון פטור ממס הכנסה.

ההגדרות של הפטור ממס הכנסה לבעלי נכות הן:

 • הפטור ניתן עד לתקרה אשר נקבעת בכל שנת מס הן להכנסות שהן מיגיעה אישית והן להכנסות שאינן מיגיעה אישית.

 • זכאות לפטור ממס הכנסה תחול על מי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 ימים ומעלה.

 • במידה והפטור נקבע לתקופה של עד שנה, הוא יחושב על פי החלק מההכנסה של האדם בשנת המס בהתאם ליחס בין מספר הימים בשנה לבין הימים שעבורם נקבעה הנכות.

 • ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד לשש שנים אחורה מיום הגשת הבקשה.

 • גם בעלי תעודת עיוור או לקויות ראיה משמעותיות יכולים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.

אנחנו כאן לסייע לכם לבדוק את זכאותכם להגשת תביעה לפטור ממס הכנסה

לא כולם מודעים לאפשרות קבלת פטור ממס הכנסה, וגם אלו המודעים לכך צריכים לעבור לעיתים בירוקרטיה מתישה עד לקבלת טופס פטור ממס הכנסה. הדבר בעייתי במיוחד כאשר מדובר באנשים עם מחלות ונכויות קשות, שאינם מסוגלים פיסית ונפשית לעבור תהליך בירוקרטי מייגע. 

משרדנו מנוסה בהגשת תביעות לפטור ממס הכנסה, במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות בכלל ומימוש פטור ממס הכנסה בפרט. כולם מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ואנו מסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותך ולסייע לכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב מצבכם הרפואי. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית וזאת ללא עלות או התחייבות, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך.

bottom of page