top of page
people-with-home-safety-concept.jpg

תביעות נזקי גוף

לפי דיני הנזיקין, אדם שנפגע וסבל נזק (הניזוק), יכול לתבוע את הפרט שגרם את הנזק (המזיק) לשם קבלת פיצוי.


נזקי גוף הם כל פגיעה בגוף שגרמה לכם לנזק גופני או נפשי. נזקי גוף יכולים להיגרם לדוגמה כתוצאה מנפילה ממגרעת שהייתה ברחוב, כביש משובש, נפילה בשטח שבו היה מפגע, תאונת דרכים, ועוד'. נזקי הגוף יכולים להיגרם במקומות ציבוריים, במקומות סגורים, במקום העבודה או באירועים, וכמעט כל נזק גוף שנגרם לכם יכול להוביל לקבלת פיצוי בעבור הנזק שנגרם לכם.


התפיסה העקרונית של הדין היא שפיצויים הם סעד תרופתי. מטרתם לפצות אדם על נזק שנגרם לו. בדיני הנזיקין שולטת תפיסה זהה, לפיה על הפיצוי הנפסק להסיר את הנזק שנגרם לניזוק במידת האפשר, באמצעות תשלום כספי. ביסוד הדין שולטת מטרה תרופתית המטפלת באדם כלפיו בוצע מעשה העוולה. באמצעות הפיצויים מנסה הדין להגשים את תכליתו הראשונה במעלה, שהיא השבת הניזוק למקום בו היה אלמלא מעשה הנזיקין.


למשל, אם למשל אדם נפצע נפל ברחוב כתוצאה מבור עמוק במדרכה וכתוצאה מהפציעה הוא יידרש לשאת בהוצאות רפואיות עד לשיקומו, או שייאלץ להפסיד ימי עבודה או שתיפגע היכולת שלו להתפרנס, הפיצוי בגין נזקי גוף אמור לכסות את העלויות ולמזער את הנזק של הנפגע אלמלא הפגיעה.


במצב שבו נגרמה לאדם נכות, מטרת הפיצוי היא לפצות את האדם כדי שאורח חייו ואיכות החיים שלו לא יפגעו, והוא יהיה יכול, עד כמה שאפשר, לנהל אורח חיים תקין. עם זאת, כאשר מדובר בפגיעה שגרמה לנזק משמעותי וארוך טווח, כמו במקרה של נכות, היא עשויה להוביל למצב שבו אדם מאבד את כושר העבודה שלו ואת היכולת שלו להתפרנס, לגמרי או באופן חלקי. במצב כזה, הפיצוי שיקבל בגין ראש נזק זה ילקח בחשבון ממרכיב הפיצוי הפסדי השתכרות לעתיד.


אנשים רבים חוששים לתבוע בגין נזקי הגוף שנגרמו להם. חלקם לא מכירים את התחום ולא יודעים מה גובה הפיצוי המגיע להם ובגין איזה רכיבים מגיע להם פיצוי ואף קיים החשש לנהל הליך מול חברות ביטוח אשר לרוב מסרבלות את ההליך, עד כדי כך שלפעמים התובעים מעדיפים לוותר על מה שמגיע להם.


מעבר לכך שמדובר בהליך משפטי לכל דבר שדורש מיומנות ומקצועיות, מדובר גם בהליך לא פשוט עבור התובעים ועבור מי שנפגע. אנשים שנפצעו או חלו נמצאים בתהליך מאתגר ולא פשוט. עליהם להתרגל למצבם הגופני החדש ויחד עם זאת גם לנהל הליך משפטי ארוך ומייגע, שדורש מהם לא אחת להתמודד עם בירוקרטיה רבה, עם הליכים ארוכים ולהתאזר בהרבה מאוד סבלנות. חשוב מאוד לבחור בעורך דין שמעבר להיותו מקצועי ומנוסה, חשוב לבחור בעורך דין אנושי אשר יתייחס אליהם ברגישות וסבלנות לאורך כל הדרך, ובכל שלב להסביר להם מה צפוי להיות ולהעניק להם בטחון לאורך כל ההליך.


ככל ונגרם לכם נזק פיזי או נפשי כתוצאה מנפילה/ תאונה / מחלה ואתם לא יודעים מהם הזכויות שלכם , צרו עם משרדנו קשר ואנחנו נשמח לסייע לכם ולקבוע לכם פגישת ייעוץ וזאת ללא עלות או התחייבות מצידכם.

bottom of page